Cultuur & Historie in Beuningen

Cultuur & Historie in Beuningen

Verspreid over de dorpen tref je vele sporen uit een ver verleden: de middeleeuwse torens in Ewijk en Winssen, het torentje van Blanckenburgh in Beuningen en de nieuwe opgraving van de Romeinse villa in Ewijk. De geschiedenis is in de gemeente Beuningen nog volop te beleven.

Dit is alleen al te zien in de naam Beuningen die ontstaan is in de Frankische tijd. De uitgang “-ingen” wijst daarop. Het is een samenstelling van de persoonsnaam “Bono” of “Benno” en “ingen” wat nederzetting of woonplaats betekent. Beuningen betekent dus een nederzetting in eigendom van Bono of van diens nakomelingen. De gemeente Beuningen is gelegen in een oud cultuurlandschap, dat ingeklemd ligt tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden.

De bewoning is vooral te vinden op de twee hoger gelegen stroken grond. In het zuiden is dat de Wijchense rivierduin. Deze bestaat uit stuifzand dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. In het noorden liggen de meeste nederzettingen op de stroomrug van Beuningen en Ewijk. Beide stroken zijn al sinds de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa’s. 

De inheems Romeinse nederzetting was van regionale betekenis. In de middeleeuwen werden de verhoudingen grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. Dit is terug te zien in het landschap dat we nu kennen. De wegen lopen kronkelend langs oude monumenten en er heerst een landelijke sfeer. Je vindt er oude dorpjes, en molens zoals Standerdmolen De Haag en Korenmolen Beatrix.

Bepalend voor het landschap zijn ook de overstromingen en dijkdoorbraken waar het Land van Maas en Waal in het verleden door getroffen is. Met de aanleg van de Van Heemstraweg (Nijmegen-Zaltbommel), de aanleg van de nieuwe Waalhaven (deels op Weurts grondgebied) en de aanleg van het Maas-Waal-Kanaal (1928) braken nieuwe tijden aan.

Nieuwsgierig hoe moderne cultuur en oude historie in harmonie kunnen samengaan? Bezoek dan één van de tentoonstellingen en exposities bij Dijkmagazijn De Noodschuur.