Hanzestad Doesburg

Hanzestad Doesburg

In het jaar 1447 sloot Doesburg zich aan bij het Hanzeverbond, dat in 1160 in de Noord Duitse stad Lübeck gesticht was. De Hanze is ontstaan uit de samenwerking tussen een aantal Noord Duitse kooplieden.

Machtige economische factor
Het accent van de handelscontacten lag rondom de Noordzee en de Oostzee waar vooral landen als Duitsland en Nederland, de Scandinavische landen, Oost Engeland, Polen, de Baltische Staten en Rusland samenwerkten in een groot handelsimperium dat zijn officieuze zetel had in Lübeck. Zo groeide het Hanzeverbond in de 14e en 15e eeuw uit tot een machtige economische factor. Het beschermen van de aangesloten handelslieden en het uitbreiden van de handel waren haar voornaamste doelen. Lijfsbehoud in de breedste zin van het woord stond voorop in deze handelsgemeenschap. Het Hanzeverbond wist door het bundelen van haar belangen gunstige privileges te verwerven. Bovendien wist de individuele koopman zich beschermd tegen de grillen van feodale leenheren. Lijfsbehoud in de breedste zin van het woord stond voorop in deze handelsgemeenschap.

Kennis- en informatieoverdacht 
Uitwisseling van kennis en informatie was een belangrijke bijkomstigheid. In zijn glorietijd kende het Hanzeverbond maar liefst 150 leden, vooral in Duitsland en Nederland maar ook in Scandinavië, Polen, Vlaanderen, tot in Spanje en Portugal toe. De handelsstroom bestond uit artikelen als zout, vis, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De zee en de rivieren vormden een belangrijke schakel in het vervoer van deze goederen mede dankzij de ontwikkeling van de kogge, tot de 15e eeuw het belangrijkste handelsschip. In de Hanzesteden heerste in deze eeuwen volop bedrijvigheid en de economie bloeide als nooit tevoren. De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken en sierlijke koopmanshuizen.

Hanzestad Doesburg
Doesburg, de van oorsprong kleine nederzetting, groeide uit tot een stad met imponerende stadsmuren en dito poorten.  De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en indrukwekkende handelskantoren. De welvaart deed tevens zijn invloeden gelden op andere gebieden. Schilders, bouwmeester, dichters en filosofen vestigden zich in de stad en zorgden voor een bloeiperiode op artistiek gebied.
Toen het centrum van de Hanze meer naar het Noordzeegebied ging verschuiven en het Verre Oosten en Amerika aantrekkelijker werden, is de Hanze in betekenis gaan afnemen. Ook werd destijds de Rijn verbreed, waardoor minder water door de IJssel ging stromen en deze moeilijker bevaarbaar werd. Het Hanzeverbond heeft uiteindelijk vier eeuwen stand gehouden.

Doesburgse Hanzefeesten
De Doesburgse Hanzefeesten zijn een jaarlijks terugkerend middeleeuws feest in het centrum van Doesburg. Op de tweede zaterdag van juni slenteren honderden figuranten in middeleeuwse kledij door de straten. Die dag is er veel te beleven op het gebied van muziek en straattoneel. Daarnaast zijn er tientallen oude ambachten te bewonderen.

Voor meer informatie zie de website hanzesteden.info.