Natuurrijk Heumen

Natuurrijk Heumen

Kom tot jezelf
De rivier de Maas, uiterwaarden, bossen, vennen…je vindt het allemaal in Heumen. De afgelopen jaren zijn de Maasheggen in de uiterwaarden van Heumen, Overasselt en Nederasselt hersteld. Het gaat om eeuwenoude vlechtheggen, die een bijzonder ecosysteem vormen waar verschillende zeldzame planten- en diersoorten voorkomen.

Overasseltse- en Hatertse Vennen 
De Overasseltse- en Hatertse Vennen is één van de bekendste natuurgebieden van de omgeving. Stille waterpartijen omringd met geel gras stralen een serene rust uit. Een paar eenzame bomen langs de waterrand versterken dit gevoel. De vennen hebben een bijzondere flora en fauna die in Nederland betrekkelijk zeldzaam is. De populariteit van het gebied is vooral te danken aan de 28 grote en kleine plassen in dit gebied. Staatsbosbeheer heeft hier gemarkeerde wandelroutes uitgezet die je kunt starten vanaf de parkeerplaats bij restaurant St. Walrick.

Heumensoord
Rond het begin van onze jaartelling was Nijmegen een Romeinse vestingplaats. Op de plek van het huidigeHeumensoord lag een belangrijke doorgaande weg die liep van Nijmegen via Cuijk en Blerick naar Tongeren. Midden in Heumensoord hadden de Romeinen een versterkte wachtpost aangelegd; een castellum. Deze is uniek in Nederland en ligt op het hoogste punt van de weg. In de middeleeuwen werd veel bos gekapt, waardoor uitgestrekte heidevelden ontstonden. In het begin van de 19e eeuw is men begonnen met het beplanten ervan. Daardoor is het grootste deel van de vroegere heide veranderd in bos en Heumensoord zou totaal bebost zijn als de overheid het in 1878 niet tot militair oefenterrein had bestemd. Sinds het midden van de jaren negentig is Nijmegen geen garnizoensplaats meer en zijn de militaire schietbanen verdwenen. De zandheuvels (kogelvangers) van de schietbanen zijn nog steeds markante plaatsen in het terrein. Heumensoord wordt jaarlijks ingericht als tentenkamp voor de militairen die deelnemen aan de Internationale Wandelvierdaagse Nijmegen. Op het Maldens Vlak is al sinds 1954 de zweefvliegvereniging NijAC gevestigd.

Heemtuin Malden
Heemtuin Malden is gelegen aan de rand van Heumensoord (Bosweg). Het gebied is 8 hectare groot en ligt op de zanderige uitloper van de stuwwal tussen Nijmegen en Milsbeek. Het zuidelijke deel bestaat uit bos, het noordelijke deel heeft een meer open karakter. Vroeger moet tussen de heide en het bos een boerderij hebben gestaan. Het bos lag er tot in de jaren zeventig verwaarloosd bij. In 1978 kwam daar verandering in, toen de vereniging ‘Vrienden van de Heemtuin Malden’ het gebied in beheer kreeg. Het geeft een goed beeld van een Maldens natuur- en cultuurgebied, zoals dat er in de eerste helft van de vorige eeuw uitzag.

▼ Lees meer

Logoheumen

Routes in Heumen

Routes in en rondom Heumen

Op de het routeportal kun je diverse fietsroutes bekijken downloaden. Een prachtige route is bijvoorbeeld de Maasroute (25 km) waarbij je door twee landschappen fietst: de stuwwal van Nijmegen en de riviervlakte gevormd door de Maas. Op de stuwwal is het soms flink klimmen geblazen maar dat wordt beloond met mooie vergezichten. Of fiets de Molenroute (27 km), deze route gaat via natuurreservaat de Hatertse en Overasseltse Vennen, langs het Maas- Waalkanaal en vervolgens langs de Maas naar Nederasselt en weer terug via de Hatertse- en Overasseltse Vennen. Tijdens deze tocht kom je langs maar liefst vier molens, waaronder de MaasmolenJoannusmolen en Molen Zeldenrust. Als de blauwe wimpel uithangt dan kun je de molen bezoeken.


Ga je liever wandelen? Via het wandelknooppuntennetwerk Wandelen Rijk van Nijmegen kun je eenvoudig zelf routes uitstippelen, maar er zijn ook prachtige routes al uitgezet, zoals 'Ommetje Heumen', 'Ommetje Bos en Kuil' en de struinroutes 'Ommetje Coehoorn' en het 'Boerenwandelpad Vennenpad'.

Koortsboom

De legende van de koortsboom

We gaan terug naar het begin van de achtste eeuw, een woeste tijd waarin allerlei Saksische en Frankische stammen elkaar bevochten. Een tijd van legenden. De streek zou in deze tijd onveilig zijn gemaakt door een bende Hoemannen (Hoeman = Heumen). De leider woonde op de plaats van de huidige kapel.

Volgens de legende had hij een dochter, Heribertha, die leed aan hoge koorts en geen van de medicijnmannen kon haar genezen. Een monnik verwijst de radeloze vader naar Sint Willibrord. Nadat ze de lap waarmee ze het zweet van haar voorhoofd depte, ophing aan de eik bij de voordeur, genas ze.

De hoofdman en zijn dochter laten zich dopen en willen niets meer met de woeste Hoemannen te maken hebben. Hierdoor erg verbitterd, vermoorden zijn vroegere makkers hem en zijn dochter door hun huis in brand te steken. De plaats waar het huis gestaan heeft, wordt een soort pelgrimsoord. De bedevaartgangers hingen in de eik lapjes met zweet van hun dierbaren met ernstige koorts. Omdat Karel de Grote hier in 777 ook van koorts genezen zou zijn, kwam hier later een kapel – waarvan nu een ruïne rest.

De Koortsboom