Cultuur & Historie in Kranenburg

Cultuur & Historie in Kranenburg

Een middeleeuws centrum met sporen van oude geschiedenis

In het middeleeuwse centrum van Kranenburg vind je vele sporen van de oude geschiedenis van het stadje. Kranenburg werd rond het jaar 1230 door Graaf Diederik VI van Kleve gesticht, om vanuit daar de nederzettingen in de pas gerooide delen van het Reichswald te beschermen. Kort daarop kreeg Kranenburg stadsrechten en eind 13e eeuw komt Kranenburg voor het eerst in de archieven voor. Van groot belang als vestigingsstad voor het achterland van Kleve groeit Kranenburg snel.

Eeuwenoude geschiedenis
Dat de stad Kranenburg tot laat in de middeleeuwen van strategisch belang was is nog goed te zien aan de met wallen versterkte stadskern. Kranenburg ligt met de acht bijbehorende kernen in een landschap vol afwisseling. Al deze dorpen hebben een eeuwenoude geschiedenis met een eigen karakter. De oudste bewijzen van bewoning wijzen op aanwezigheid in de jonge steentijd. In het Reichswald liggen grafheuvels uit diezelfde tijd. Ook de Romeinen hebben hun sporen achtergelaten.

Nabijgelegen dorpjes
Het dorp Zyfflich was al in Romeinse tijd bewoond. Rond het jaar 1000 werd hier een klooster gesticht en de St. Martinskirche gebouwd. Tegenwoordig is het dorp bekend als ganzendorp vanwege de overwinterende trekvogels. Ook Wyler is al ruim 2000 jaar bewoond. Resten van een Romeinse steenbakkerij bewijzen het. In de andere dorpjes is het nabije Reichswald duidelijk aanwezig. In dit woud, het grootste aaneengesloten bosgebied in Nordrhein Westfalen vinden wandelaars, fietsers en ruiters alles wat hun hartje begeert.

Bedevaartsoord Kranenburg 
Kranenburg kent haar eigen bedevaart. Sinds 1308 wordt in de bedevaartskerk St. Petrus en Paulus een kruis vereerd, dat volgens de ontstaansgeschiedenis voort is gekomen uit een uitgespuugde hostie. Al bijna 700 jaar vinden mensen troost en steun bij dit ‘miraculeuze kruis van Kranenburg’. De laatgotische Stufenhallen Kerk is een van de meest eerbiedwaardige Godshuizen in het gebied tussen Rijn en Maas. Rijkelijk ingericht met altaren, beelden en schilderingen (uit 600 na Christus) nodigt de kerkzaal uit tot gebed, kerkviering en stilverblijf. Het kerkplein, een vroegere begraafplaats, is een oase van rust en vrede. Het bronzen monument ‘Levensboom van Kranenburg’ herinnert aan de 65.000 oorlogsslachtoffers aan beide zijden van de grens.

Cultuur
De meeste culturele activiteiten spelen zich af in Museum Katharinenhof. Het vroegere begijnenklooster uit de 15e eeuw laat je naast schoonheid uit voorbije eeuwen ook moderne kunst zien. De indrukwekkende collectie schilderijen, sculpturen en meubels van voornamelijk moderne kunst zijn de moeite van een bezoekje meer dan waard. De heemkundekring heeft een verzameling bijeengebracht in de markante Mühlenturm, middenin het historische centrum van Kranenburg. De Stadtscheune heeft een uitgebreide tentoonstelling van boeren- en ambachtelijke apparaten. Bovendien is er voor moderne kunst ook nog de Galerie Villa Mentrop (met bijv. werken van Paul Kostabi) en het sculpturenpark Sampers in Zyfflich met Afrikaanse kunst in een prachtig landschap.