Natuur in Kranenburg

Natuur in Kranenburg

Een landschap vol afwisseling en wilde ganzen

De gemeente Kranenburg ligt in een landschap vol afwisseling. Aan de westkant strekt zich het Reichswald uit op een in de laatste ijstijd ontstane heuvelrug. Een ca. 6500 hectare groot bosgebied, deels gelegen op stuwwallen van soms wel 100 meter hoog en deels gelegen op de uitlopers van deze wallen.

De Gelderse Poort
In de achtertuin van Kranenburg bevindt zich De Gelderse Poort, een afwisselend rivierenlandschap. Kleinschalige openheid, een groen karakter, beboste stuwwallen, dijken en flinke hoogteverschillen met prachtige uitzichten kenmerken dit gebied. 
 
Vanuit dit bezoekerscentrum kun je via diverse routes de prachtige natuur in de omgeving verkennen. Niet alleen fietsers en wandelaars maar ook ruiters kunnen in deze streek hun hart ophalen. 

De Duffelt
Een tweede fraai natuurgebied in deze streek is De Duffelt. De Duffelt is een ca. 10.000 ha groot en uitgestrekt gebied met weiden, velden, knoestige knotwilgen, heggen en eindelozen populieren lanen. Dit vroegere overstromingsgebied, net achter Kranenburg, strekt zich uit over zowel Duits als Nederlands grondgebied. Talloze greppels en kanalen doorkruisen dit gebied. In De Duffelt komen veel zeldzame dieren en planten voor. Ook is er het Armenveen, een eeuwenoud laagveengebied, dat vandaag de dag met zijn rijke flora en fauna als vochtig weidegebied bescherming geniet.

Wilde ganzen
En dan zijn er elke winter weer die bijzondere gasten: meer dan 150.000 wilde ganzen uit de poolstreken overwinteren dan in het Rijndal tussen Xanten en Nijmegen. Hier vinden de ganzen voldoende voedsel om de winter door te komen. Deze enorme hoeveelheid riet- en koolganzen biedt een prachtig schouwspel. En niet alleen voor vogelaars!