Natuur in Lingewaard

Natuur in Lingewaard

Rivierenlandschap met prachtige vergezichten...

Lingewaard ligt als een knooppunt temidden van het unieke natuur en rivierenlandschap van Waal, Neder-Rijn (Pannerdensch Kanaal) en de Linge in De Gelderse Poort.  Met dijken, uiterwaarden met rietmoerassen, rivierduinen en ooibossen, graslanden en prachtige vergezichten.

Rivierenlandschap
In dit bijzondere rivierenlandschap begrazen Schotse Galloway runderen en Poolse Konikpaarden de voedselrijke bodem en zorgen hiermee voor een afwisselend natuurlijk rivierenlandschap. Een landschap dat zeer toegankelijk is en mogelijkheden biedt tot verrassende ontmoetingen met deze grote grazers. Vele soorten vogels bewonen het rivierengebied. Daarnaast vinden ganzen uit het hoge noorden een overwinteringplaats in de uiterwaarden wat iedere keer weer een levendig schouwspel oplevert. Op sommige plaatsen in de uiterwaarden zijn zelfs sporen van bevers waar te nemen en laten reeën zich zien.

Park Lingezegen
Park Lingezegen is een lanschapspark in aanleg. Het is de groene buffer tussen Lingewaard, de steden Arnhem en Nijmegen en de gemeente Overbetuwe. In 2020 is het een groot gebied voor recreatie, landbouw, natuur en water, maar het park biedt nu al volop fiets- en wandelmogelijkheden. Ontdek het park met Rondje Park Lingezegen (38 km) waarbij je langs een aantal interessante bezienswaardigehden fietst, zoals Landgoed Doornik, de herdenkingskapel en het Dijkmagazijn.