Macht & Pracht

Kasteel Wijchen

De beroemdste inwoonster van Kasteel Wijchen is Emilia van Nassau. Deze dochter van Willem de Zwijger en zus van Stadhouder prins Maurits, werd, samen met haar man Emanuel van Portugal, in 1609 eigenaresse van het kasteel in.

Ondanks regelmatig dreigend geldgebrek hebben Emilia en Emanuel veel geld uitgegeven aan verbetering en verbouwing van het kasteel. Aan hen dankt het zijn huidige uiterlijk en indeling. De verbouwingen werden onder andere gefinancierd door de verkoop voor 9000 gulden van een kostbare parelsnoer.

Het kasteel zou het bewijs vormen van de overwinning van hun liefde voor elkaar tegen het verzet van haar broer Maurits en de Staten Generaal. Daartoe werden veel verwijzingen naar hun verbintenis in de gevels van het kasteel verwerkt. Zo zijn er muurankers in de vorm van een dubbele ‘’E’’ voor hun namen en in de vorm van een “S’’ voor het Franse ‘fermesse’ (trouw). Ook de panelen met spreuken boven de poort van het kasteel verwijzen naar deugden. Deze zijn, onder andere: didat servat fides (trouw verrijkt en maakt sterk), spes alterae vitae (hoop op het andere leven) en cessit victoria victis (de zege verdringt de overwonnenen).

Ondanks het feit dat Emilia in 1626 verhuisde naar Genève, bleef Kasteel Wijchen in haar bezit tot aan haar dood. Zij liet het na aan haar dochters, die het pas verkochten na het overlijden van hun vader.

Nu vind je er een museum dat een interessant beeld geeft van de regiogeschiedenis.