Macht & Pracht

Landgoed Bronbeek

In 1816 werd het terrein vanhet huidige landgoed Bronbeek gekocht door de rentenier Hermen Steijgerwalt. Hij liet er een natuurlijke bron uitgraven tot een sprengbron en een reeks vijvers. Kort na 1819 liet hij hij er ook een buitenhuis bouwen. Een deel van de grond richtte hij in landschappelijke stijl in, het overigekreeg een nutsbestemming als bouwland en moestuin. In zijn testament noemde hij zijn buitengoed ‘Bronbeek’. De latere eigenaar Carel Johan Verkouteren bouwde in 1842 een nieuwe villa in neoclassicistische stijl en verfraaide de parkaanleg. In 1854 kocht koning Willem III de buitenplaats. Hij liet de villa uitbreiden en het park verrijken. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de staat, onder de voorwaarde dat die er een ‘tehuis voor invaliden’ van het koloniale leger zou stichten. De staat accepteerde de schenking. Na de opening van het tehuis in 1863 namen de tehuisbewoners het landgoed in gebruik. Zij breidden de akkers en moestuinen op het terrein uit, hielden er vee, kweekten vissen en bouwden diverse dierenverblijven. Enkele gebouwen uit die periode herinneren daar nog aan. In 1959 kwam er een eind aan het landbouwbedrijf. Het landgoed werd heringericht. Ondanks de wijzigingen in de loop van zijn bestaan heeft het landgoed de omvang, de hoofdopzet en veel elementen van zijn oorspronkelijke aanleg behouden. Mede hieraan ontleent het zijn cultuurhistorische waarde. Door de vele gedenktekens heeft het ook een functie als herdenkingsplaats voor nabestaanden van de slachtoffers van de Japanse bezetting in Zuidoost Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog. In het museum op het landgoed wordt de geschiedenis van Nederlands-Indië belicht. Het tehuis wordt nu bewoond door veteranen van de Nederlandse krijgsmacht.