Start bouw De Bastei

07 juli 2015

Nadat de afgelopen weken al enkele voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, gaat de bouw van De Bastei nu echt van start. Op maandag 6 juli a.s. start de aannemer met het plaatsen van 58 cm dikke zogenaamde CSM-wanden.

Principe van een CSM-wand
Een cutter soil mix wand (CSM-wand) is een grond kerende wand bestaande uit elkaar overlappende panelen. Deze panelen worden gevormd door de plaatselijke grond die de CSM-frees losmaakt te mengen met hydraulisch geïnjecteerd bindmiddel (‘cementgrout’). Voordat dit mengsel uithardt wordt het verstevigd met profielen.

Noodzakelijke aanpassingen van het ontwerp van De Bastei
Tijdens de zoektocht naar een geschikte methode voor het aanbrengen van een grond kerende wand aan de voet van de Valkhofheuvel bleek de aanpassing het ontwerp voor de toekomstige passage onder de Langebaan onvermijdelijk. De plaatsing van een vijftal extra dragende houten kolommen in de passage blijkt noodzakelijk om ook zwaarder verkeer als b.v. brandweer wagens op de Langebaan mogelijk te maken.

Ook de lift die was voorzien om het niveauverschil tussen het entreegebouw naast de Veertpoorttrappen en de passage onder de Langebaan te overbruggen bleek niet te voldoen. Het hoogteverschil dat moet worden overbrugd is 4,5 meter zodat het plan voor een plateaulift (tot max. 3 meter) is vervangen door een ‘gekooide’ lift.

Planning oplevering pand en de officiële opening
De plaatsing van de 58 cm dikke CSM-wanden duurt 4 tot 6 weken. Tijdens de Vierdaagse en de bouwvakvakantie ligt het werk even stil. Zodra de wanden de Valkhofheuvel voldoende stevig op z’n plaats houden, kan eind augustus het archeologisch onderzoek starten. Het terrein naast de Veerpoorttrappen wordt dan tot een diepte van ca. 6 meter afgegraven. Een spannende gebeurtenis want het is niet uitgesloten dat de archeologen op bijzondere vondsten stuiten.

Mocht het hele bouwproces geen verder geen grote vertragingen meer kennen, dan levert de aannemer het pand op in mei 2016. Het team van De Bastei kan dan aan de slag met de inrichting van het fonkelnieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie. De officiële opening zal dan na de zomervakantie van 2016 plaats kunnen vinden.

comments powered by Disqus