2015 was voor Museum Arnhem een goed jaar

04 januari 2016

2015 was voor Museum Arnhem een goed jaar. Het museum telde ruim 60.000 bezoeken. Het museum ontving wederom € 200.000 van de BankGiro Loterij en een hoger bedrag dan aangevraagd van het Mondriaan Fonds voor aankopen: € 120.000. Het Museumcafé Bovenover werd door het publiek uitgeroepen tot beste museumcafé van Nederland.

Tentoonstellingen in 2015
De tentoonstellingen Geaarde kunst over de kunstcollectie die de Staat der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog verwierf; Beauty of the Beast met sieraden en taxidermie; Alles behalve kleren over Nederlandse modefotografie en -tijdschriften vanaf 1945 tot heden. De tentoonstelling Spiegeloog met zelfportretten in de Nederlandse kunst (nog t/m 24 januari 2016 te zien) wordt hoog gewaardeerd, maar liefst met een 8,5. Museum Arnhem is ook veel in de media geweest, onze mediawaarde is zo'n € 3.500.000. Onze bezoekers geven gemiddeld € 35,00 uit per bezoeker in Arnhem en omgeving, waarvan circa € 4,00 gemiddeld voor de entree (veel bezoekers hebben een museumkaart hebben betalen geen directe entree). In het Erfgoedcentrum en de Binnenstraat In Rozet werden verschillende presentaties gehouden: Rozet inspireert, Rozet bloeit en In Arnhem gemaakt. In totaal bezochten 21.250 mensen het Erfgoedcentrum.

Museum Arnhem digitaal
Het afgelopen jaar is het online beleid van Museum Arnhem aangescherpt. Het museum is actief op de sociale media en vergrootte het aantal likes met zo’n 30%. Ook de website museumarnhem.nl werd beter bezocht dan voorheen, 265.000 bezoekers (185.000 in 2014), mede dankzij een Google Grant die wij kunnen blijven inzetten om internetbezoekers te informeren over museum en programma. In januari 2016 wordt een geheel vernieuwde website gelanceerd.

Educatie
Museum Arnhem heeft een sterke educatieve traditie. Naast het voortgezet onderwijs richt Museum Arnhem zich nu ook actief op het primair onderwijs. In het convenant Cultuureducatie werd dit jaar afgesproken dat leerlingen uit het primair onderwijs in Arnhem kennismaken met de lokale kunstaanbieders. In Museum Arnhem leverde dat meer bezoek op van scholen en leerlingen dan ooit. 11 december jl. werd de eerste kinderdirecteur aangesteld, Tuvana Özcelebi (11 jaar), leerling van groep 8 van de Arnhemse School Vereniging. Zij krijgt een actieve rol en de gelegenheid om haar invloed uit te oefenen op de programmering van het museum en deze met haar medeleerlingen te testen.

Nieuwe directeur en vernieuwbouw
Saskia Bak begon op 15 mei jl. als directeur van Museum Arnhem en startte direct met het formuleren van de nieuwe toekomstvisie Vergezicht, met een focus op een verbindend museumprogramma waarin kunst & samenleving centraal staat. Museum Arnhem speelt een belangrijke rol in als kunstmuseum van Arnhem en rocht zich meer dan voorheen op de inwoners van de stad. Om aan onze doelstellingen te kunnen voldoen en bezoekers de beste museumervaring te bieden, dient het museumgebouw te worden verbeterd en uitgebreid met nieuwbouw. De zichtlijnen die in het oorspronkelijke landschapsontwerp zijn bedacht worden weer hersteld en het uitzicht op de Rijn en de uiterwaarden ten volle benut. De museumtuin wordt meer bij het museum betrokken en fungeert als museale buitenzaal.

Programma in 2016
In 2016 staan onder meer op het programma: Queensize met werk van 48 internationale vrouwelijke kunstenaars uit de collectie van kunstverzamelaar Thomas Olbricht in Berlijn. In de zomer wordt voor het eerst sinds 2008 de internationale Sonsbeek-tentoonstelling gehouden in Park Sonsbeek. Museum Arnhem is nu officieel partner van Sonsbeek. De tentoonstelling Transhistory in Museum Arnhem is volwaardig onderdeel van deze bekende kunstmanifestatie.

comments powered by Disqus