Impuls voor het bevrijdingstoerisme in de regio

27 juni 2016

Airborne Feelings heeft, als dé community voor de Slag om Arnhem, een nieuwe website gelanceerd waar veel informatie is te vinden over de belangrijke iconen van de Slag om Arnhem: de geschiedenis, de centrale agenda, recreatie, etc.

Het platform verbindt veel partners die bij de Slag om Arnhem betrokken zijn. Bonus: als op de mobiel Engelse taal is ingesteld, dan is de Market Garden (Arnhem) App ook nu in het Engels te volgen. De voorzitter van Airborne Feelings, Paul Tirion, zegt: “verheugd te zijn dat hiermee een belangrijke wens van de Britten is vervuld.” 

Bezoek website: www.airbornefeelings.nl  en/of Facebook voor actualiteit.

Informatie en educatie
Investeren in informatie en educatie is volgens Airborne Feelings een noodzaak om, zowel betrokkenheid van de lokale bevolking te behouden voor haar bijzondere geschiedenis en om toeristen die hier gebruik maken van de vele hotels en vakantieparken op de Slag om Arnhem te attenderen. Educatie is een belangrijke taak voor de musea. Informatie ziet Airborne Feelings, overigens in nauwe samenwerking met Liberation Route Europe, als haar taak. Daardoor kan men lokaal, nationaal en internationaal over operatie Market Garden, maar in deze regio in het bijzonder over de Slag om Arnhem, goed geïnformeerd worden.

Tirion vindt,  “dat investeren in kennis en infrastructuur alleen niet voldoende is om de toeristen te trekken”. “ Bekendheid geven aan activiteiten van de Slag om Arnhem aan de bevolking en toeristen, is minstens net zo belangrijk. Informatie over de Airborne activiteiten van Airborne Wandeltocht, massa dropping in Ede, tot de herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek is essentieel. Aan de bekendheid daarvan dragen wij graag bij.”

WOII-toerisme
Ook dit jaar komt Airborne Feelings, september 1944 weer uit met een Informatiekaart ‘Slag om Arnhem’, De iconen in de vier Airborne gemeenten zijn hier allemaal op terug te vinden, evenals een aantal speciale fietsroutes, de luisterplekken, overzichtskaartjes, etc.. Het hele jaar actueel en zodoende spreiding ook buiten de september maand om. Vanaf 15 juni 2016 is de Informatiekaart. gratis te verkrijgen bij o.a. de VVV’s in de regio.

Daarnaast wordt weer een uitgave van de Airborne Special uitgegeven, zowel via verspreiding langs toeristische hotspots(eind juli), als huis aan huis (eind augustus) in de regio.

Met de website, de Informatiekaart, de Airborne Special en de Market Garden (Arnhem) App levert Airborne Feelings een belangrijke ondersteuning aan het WOII-toerisme in Gelderland.

comments powered by Disqus