‘Verbeelding van de Waal’ genomineerd voor Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs

24 augustus 2017

'Verbeelding van de Waal' is voorgedragen voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs 2017. Dit project brengt het verhaal van de Waal in beeld: over de vroegere omgang met het water, het ontstaan van het landschap, bedrijvigheid, visserij, overstromingen, defensie, etcera. Dat gebeurt aan de hand van thematische historische beschouwingen, die toegelicht worden met honderden beelden: schilderijen, historische foto’s, archeologische vondsten en artefacten.

'Verbeelding van de Waal' is voorgedragen voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs 2017. Dit project brengt het verhaal van de Waal in beeld: over de vroegere omgang met het water, het ontstaan van het landschap, bedrijvigheid, visserij, overstromingen, defensie, etcera. Dat gebeurt aan de hand van thematische historische beschouwingen, die toegelicht worden met honderden beelden: schilderijen, historische foto’s, archeologische vondsten en artefacten.

De beelden en verhalen van het project zijn beschikbaar via www.mijngelderland.nl, en krijgen onder andere een plaats in de vaste tentoonstellingen van De Bastei. Maar veel belangrijker nog is dat andere partijen, zoals (re)creatieve ondernemers, bezoekerscentra, musea, bibliotheken en planvormers, nu zelf met de projectresultaten aan de slag kunnen.

‘Verbeelding van de Waal' onderscheidt zich door het grote aantal partners dat bij dit project betrokken was. Naast leadpartner De Bastei waren dat Museum Het Valkhof, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoed Gelderland en Bureau Overland.

Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten stelt Erfgoed Gelderland vanaf 2017 een tweejaarlijkse erfgoedprijs in: de Gouden Gelderse Roos. De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact. Het doel van de prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland. Erfgoed Gelderland wil zo samenwerkingsprojecten en creativiteit stimuleren. De Gouden Gelderse Roos betrekt een groot publiek bij het erfgoedveld en zet de vele vrijwilligers in het zonnetje.

comments powered by Disqus