Boswachter aan het woord

Boswachter aan het woord

Boswachter en terreinbeheerder Gerrit van Scherrenburg kan zich goed voorstellen dat zijn baan in deze streek de droom van veel collega's is.

'Je zit hier natuurlijk op een plek waar veel gebeurt. En waar je niet alleen beheert, maar ook creëert.'

Binnen- en buitendijkse struinnatuur
Gerrit: 'Wat we hier op sommige plekken doen, is processen in gang zetten, die ervoor moeten zorgen dat de natuur het vervolgens weer van ons kan overnemen. Zo herverkavelen we het landschap, door sommige boeren een beter alternatief buitendijks aan te bieden en hun binnendijkse akkers aan de natuur terug te geven. Zo hebben we hele kleilagen weer afgegraven, om een ander soort begroeiing te stimuleren, en om - zoals vroeger - een wat meer geaccidenteerd gebied te krijgen, waarvan lagere delen weer zo nu en dan overstroomd worden. Klei die vervolgens weer gebruikt wordt voor dijkverbetering en de baksteenindustrie. Ook herstellen we weer oude strengen en waterlopen, en hebben we dieren uitgezet die het binnen deze nieuwe biotoop uitstekend doen. Met hun gegraas zorgen ze ervoor dat het landschap, de natuur zich voortaan weer als vanzelf ontwikkelt.'

Overigens wil hij wel even gezegd hebben dat dit alles zeker niet het werk van Staatsbosbeheer alleen is, maar - zoals dat in ons poldermodel nu eenmaal gaat - van tal van regionale bestuurlijke organen, landelijke overheidsdiensten, de politiek én de boeren en burgers samen.

Gewild, en dus van economisch belang
'Er is iets oerouds, maar tegelijkertijd betrekkelijk nieuws ontstaan: struinnatuur. Zo mag iedereen vrij rondstruinen door de meeste gebieden. Soms in het kielzog van de in 1992 door ons uitgezette Galloway-runderen en de Konik-paarden, die hier het hele jaar door in kuddes vrij in het wild rondzwerven.'

'Het is een spannend, avontuurlijk soort oernatuur geworden, dat enorm door het publiek gewaardeerd blijkt te worden. Waardoor het trouwens ook een flink economisch belang vertegenwoordigt. Omdat heel wat mensen uit deze streek niet alleen zelf ook profiteren van hun schitterende omgeving, maar zich als echte ondernemers hebben opgesteld en toeristische en recreatieve initiatieven hebben ontplooid. Denk aan horecacampingsrondvaartbedrijven, directe verkoop op de boerderij, etc.'

Oprukkende wolven?
'Maar het belangrijkste is misschien wel dat we er een ongelofelijk veelzijdig natuurgebied voor terugkrijgen, met een veel grotere soortenrijkdom van planten en dieren.''Wie weet zien we hier nog ooit lynxen en wolven vanuit het oosten van Duitsland oprukken.'