Vierdaagsebed.nl

Vierdaagsebed.nl is hét platform voor logiesbemiddeling bij de Vierdaagse van Nijmegen. Wandelaars kunnen zich hier inschrijven voor een overnachting bij gastgezinnen in en rond Nijmegen en gastgezinnen kunnen hier hun accommodatie aanbieden. Vierdaagsebed zorgt vervolgens voor de bemiddeling tussen wandelaar en gastgezin. Dat biedt beide partijen veel voordelen. De accommodatie voldoet aan strenge eisen, de financiële afhandeling wordt voor je geregeld en een gegarandeerde slaapplek maakt het verhaal compleet. Groot gemak voor alle partijen dus!

Vierdaagsebed